MUDr. Svatopluk Svoboda

Je vedoucím lékařem a provozovatelem 1. kolínského sanatoria, nestátního zdravotnického zařízení, kde je věnována pacientům velmi diskrétní, zcela individuální a mimořádná péče.

Soukromou ordinaci plastické chirurgie MUDr. Svatopluka Svobody najdete v Praze 1 Národní 32, palác Chicago – 1. patro

Plastickou a estetickou chirurgií se zabývá dlouhou řadu let a mezi jeho pacienty patří celá řada význačných osobností. V jeho soukromém sanatoriu je poskytována špičková péče v oblasti plastické a estetické chirurgie.

Svou činností obsahuje celé spektrum plastické a estetické chirurgie, největší proslulost si však vynikajícími výsledky své práce zajistil zejména operačním zvětšováním prsů a modelacemi ženského genitálu.

Kontakt

1950

Plastický chirurg MUDr. Svatopluk Svoboda se narodil se 25. 7. 1950 v Plzni. Plastické chirurgii se věnuje více jak 40 let, dosud stále pracuje jako vedoucí jednotky intenzivní péče kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – 3. lékařské fakulty University Karlovy.

1972

Na kliniku plastické chirurgie 3. lékařské fakulty University Karlovy v Praze nastoupil již jako student v roce 1972. Po promoci pracoval zpočátku v Transplantační laboratoři Ústavu experimentální medicíny ČSAV, na oddělení popálenin Kliniky plastické chirurgie v Praze, kde se věnoval výzkumné práci v oboru plastické chirurgie a léčení popálených, od roku 1983 se zabývá pouze plastickou chirurgií

1985

Od roku 1985 až do současnosti je vedoucím jednotky intenzivní péče kliniky, od roku 1990 navíc odborným asistentem na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Přednáší, vede odborné semináře a vyučuje studenty medicíny a současně se zabývá též postgraduálním vzděláváním lékařů v plastické chirurgii.

1993

Privátní praxi, zaměřenou především na oblast plastické, estetické a kosmetické chirurgie, provozuje od roku 1993.

1995

Od tohoto roku provozujeme 1. kolínské nestátní zdravotnické zařízení.