Plastika očních víček

Plastika očních víček

Krásná postava a upravené vlasy mohou sice do značné míry skrýt skutečný věk ženy, ale obličej je nesmlouvavý. Povadlá oční víčka či vrásky však nemusí být příčinou žádným komplexů – stačí vyhledat plastického chirurga. Operace očních víček není nijak zvlášť náročná a očím se při ní nemůže nic stát.

Provádí se buďto jen při místním znecitlivění, nebo je možné použít formu lehčí celkové anestesie, což je někdy pro pacientku příjemnější.

Při operaci horních víček je řez veden v přirozené ohybové rýze horního víčka či v místě vrásek. I když tedy po operaci zůstane nějaká nepatrná jizvička, nikdo si jí nevšimne.

Řez na dolním víčku je veden těsně pod řasami a i zde bývá jizva téměř neznatelná. Po operaci můžete většinou týž den odejít domů, zhruba za dva dny většinou přicházíte na kontrolu a zpět za chirurgem se vrátíte zhruba pátý den na odstranění stehů. Oči je dobré ošetřovat po operaci chladivými obklady, aby se zamezilo tvorbě otoků a aby co nejdříve zmizely případné drobné krevní výrony. Důležitý pro hojení je klid, samozřejmě je nutno se po operaci vyvarovat nejméně týden pobytu v prašném prostředí a na slunci.

Potřebujete-li operaci na horních i dolních víčkách, není problém udělat oba zákroky současně. V takovém případě je ale lepší provádět výkon v lehké narkóze, nikoli jen místním znecitlivění. I když se zdá, že se jedná o poměrně jednoduchý operační výkon, měl by ho provádět vždy zkušený plastický chirurg. I při těchto zdánlivě jednoduchých chirurgických výkonech se občas setkáváme s komplikacemi, jejichž následky se pak velmi obtížně odstraňují.

Odpovědi na časté otázky

V poslední době jsem se nesetkal s tím, že by nějaká zdravotní pojišťovna byla ochotna nechat tento zákrok provést na účet zdravotního pojištění. Je možné, že ve zcela výjimečných a odůvodněných případech pojišťovna tuto operaci povolí, v praxi se ale připravte na to, že veškeré náklady půjdou na Váš účet. Nicméně tyto výkony nebývají nijak drahé.

Tvorba váčků na dolních víčkách může být do značné míry ovlivněna jak dědičnou zátěží, tak i celkovou konfigurací obličeje, ale i stylem života, kouřením apod. Nejsou tedy výjimkou ani operace kolem třicátého roku věku.
Jedná se nejen o odstranění nadbytku kůže víček, důležitou částí je i vyjmutí přebytečných tukových váčků.
Drobné vrásky, zejména při zevním očním koutku, operace víček odstraní pouze částečně. Lze to však udělat později dalším zákrokem plastické chirurgie.
V podstatě ne. Rozhodující je celkově dobrý zdravotní stav pacienta.
Zákrok se často provádí jen v místním znecitlivění. Celková narkóza je možná, přeje-li si jí pacient, výhodnou formou znecitlivění je takzvaná neuroleptanalgesie, kombinovaná s malým místním znecitlivěním, zejména provádí-li se operace horních i dolních víček současně.

Řez na horním víčku je veden tak, aby výsledná jizva probíhala v přirozené ohybové rýze. Na dolním víčku pak těsně pod řasami a většinou nepřesahuje příliš zevní oční koutky.

Zhruba dvě až čtyři hodiny, kdy leží s přiloženým kompresním obvazem. Poté odchází s tmavými brýlemi na očích do domácího ošetření. Pokud je zákrok prováděn v narkóze, zůstává pacient na lůžku do druhého dne.
Asi pátý až sedmý den po operaci.
Zhruba po deseti až čtrnácti dnech, záleží však na průběhu hojení.

Na krátkou dobu ano. Po operaci doporučujeme nejméně týden klid. Ke sportování či zvýšené fyzické zátěži se pacient může vrátit po dvou až třech týdnech.

Face lifting

Face-lifting dnes patří k nejčastějším zákrokům plastické a estetické chirurgie. Tento anglický název se vžil pro operace obličeje a krku, které si dokáží poradit s projevy stárnutí – tedy pokleslou kůží, tukovými polštářky a vráskami. Mnozí lidé, především ženy, se totiž okolo čtyřicítky začnou při pohledu do zrcadla hrozit změn, které se s nimi dějí. Přirozeným procesem stárnutí dochází k povolení a poklesu mimického svalstva obličeje a ke vzniku nadbytku kůže a tím i tvorbě hrubších vrásek.  Netrvá dlouho a velká část z nich hledá nějaký „recept“, jak vrátit léta zpátky a aspoň trochu obličej vyhladit. Jednou z možností je právě výše zmíněný plasticko-chirurgický zákrok.

Operace se většinou provádí v kombinaci místního a celkového znecitlivění. To znamená, že anesteziolog aplikuje nitrožilně uklidňující a bolest tlumící léky, a poté následuje ještě místní znecitlivění operovaných partií. Zákrok lze také provést v celkovém znecitlivění. Před operací je nutné neužívat nebo vysadit léky, které zvyšují krvácivost (např. acylpirin, aspirin apod.). U žen je také dobré, aby v době výkonu neměly menstruaci.

Ať už si necháte dělat kompletní face lifting nebo třeba jen „opravit“ povolenou kůži čela, řez se vždy dotýká vlasaté části hlavy. Proto je dobré umýt si den před zákrokem hlavu přírodním šamponem a musíte počítat s tím, že další návštěvu kadeřníka budete muset o několik týdnů odložit.

  1. Po aplikaci anestesie vede chirurg řez ve vlasaté části hlavy v oblasti nad spánkem a pokračuje těsně před předním okrajem boltce. Kolem lalůčku se řez stáčí za ucho a za ním při zadním okraji boltce obloukovitě do vlasů, kde končí. Výsledná jizva tedy může být patrná maximálně v místě předního okraje boltce, jinak je schována za uchem a ve vlasech.
  2. Poté se kůže střední a dolní třetiny obličeje, popř. i horní poloviny krku, oddělí od spodiny, napne se směrem vzhůru a k boltci a přebytečná kůže se odstraní. Přitom může chirurg vypnout i ochablé mimické svaly a tím konečný kosmetický efekt ještě zvýraznit. Nezbytným předpokladem úspěšné operace je velmi pečlivá preparace, detailní stavění krvácení a cit pro zacházení s tkáněmi. Rány je nutno velmi jemně zašít a zavést několik drainů. Každá strana obličeje se operuje zvlášť.
  3. Celá operace vyžaduje skutečně velkou pečlivost a rozhodně není jednoduchým a krátkým výkonem. Není výjimkou, že trvá i několik hodin. Na závěr nezbývá, než přiložit obklady a ovázat hlavu elastickým obinadlem.

Při nekomplikovaném pooperačním průběhu si pacient pobude na lůžku do druhého dne, kdy je proveden první převaz. Musí však počítat s tím, že většinou obličej oteče, že se mohou vytvořit krevní podlitiny a že může někdy mít i zvýšenou teplotu. Tento stav není nic neobvyklého, někdy ale raději doporučujeme hospitalisaci několik dní.

Otoky je možné zmírnit polohou vleže se zvýšenou horní polovinou těla a studenými obklady. Teplotu lze snížit pomocí léků, které neobsahují kyselinu acetylsalicylovou (kvůli krvácivosti) a bolesti jsou tlumeny léky, které pacient dostane při odchodu do domácího ošetření. Většinou ale žádné velké bolesti nejsou. Obvazy se sundávají zhruba pátý den a stehy cca mezi 10. až 14. dnem po operaci. Ženy by se neměly líčit dříve než týden po odstranění stehů. Mírné otoky obličeje mohou ještě nějaký čas přetrvávat, stejně tak jako snížená citlivost operovaných partií.

Rozhodnete-li se pro operaci po čtyřicítce, vydrží vám nové mládí zhruba sedm až deset let, někdy i déle, ale tato doba je zcela individuální a záleží na mnoha faktorech. Někdy se musí počítat i s tím, že se face-lifting bude muset za čas zopakovat.

Zatímco dříve byl tento zákrok určen téměř výhradně ženám, není v poslední době neobvyklé, že se k tomuto kroku rozhodnou i muži a i u nich bývají výsledky velmi pěkné….

Modelace ušních boltců

Modelace a přitažení ušních boltců je jednou z nejčastějších operací plastické chirurgie u dětí. Není výjimkou, že se na plastického chirurga s žádostí o modelaci a přitažení odstálých boltců obracejí rodiče dětí už ve velice malém věku dítěte. Je třeba si ale uvědomit, že tato operace má svá určitá omezení a pravidla, která je nutno respektovat. Jedním z nejzákladnějších je, že dítě, kterému má být tato operace provedena, musí dostatečně, zejména psychicky, vyspělé na všechno, co je s touto operací spojeno. Není to jen samotný operační výkon, který se provádí převážně v lokální anestezii, ale i následná péče – převazy, obvazy, určitá fyzická omezení. Osobně doporučuji, aby děti byly operovány nejdříve ve věku 8 – 10 let a jednou ze základních podmínek je, aby dítě samo o operaci stálo a nebylo k ní rodiči nuceno. Nevím a ani se mi to nepodařilo zjistit, kdo a proč stanovil, že operaci odstálých boltců hradí zdravotní pojišťovny pouze do 10 let věku dítěte – všichni starší už musí za tento výkon platit.

Samotná operace není nijak náročná, ale trvá nejméně hodinu až hodinu a půl a při dobrém hojení je třeba počítat s nejméně třítýdenní až měsíční rekonvalescencí. Osobně bych doporučoval rodičům, aby se nesnažili nutit malé děti do operace, často je výhodné vyčkat třeba až pubertálního věku. Potom vše probíhá většinou lépe a klidněji, bez dětského stresu a pláče.